Depreme karşı tedbirlerin alınması, halka depremden korunma yollarının anlatılması ve deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla her yıl  1-7 Mart tarihlerinde  Deprem Haftası etkinlikleri yapılmaktadır.

Meydana gelen depremler tarih boyunca can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemiz, deprem gerçeği ile karşı karşıyadır. Geçmişte depremler nedeniyle yaşanan kayıplar sonrasında depreme dayanıklı binalar inşa edilmiş ve halkımız deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirilmiş olsa da yapılması gereken pek çok çalışma var. Deprem ve diğer afetlerin sebep olacağı zararların azaltılabilmesi konusunda devletimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor.

Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, Tekirdağ'ın deprem kuşağında yer aldığının bilinciyle önemli çalışmalar yaptık. Deprem ve diğer afetlerde meydana gelecek zararın en düşük seviyeye indirgenmesi ve gereken hallerde hızlı, acil ve yerinde müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde kapsamlı projeler gerçekleştirdik.

"Afet Sonrası Altın Saatler" olarak kabul edilen ilk 72 saatlik sürede Tekirdağ'ın afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesini sağlayan ve 11 ilçede 12 adet deprem konteyneri kurulumunu kapsayan "Yardıma Uzanan İlk El" projemiz, 2017 yılında Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

Depreme karşı önlem almak amacıyla 2014 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor. İlçe belediyelerimiz ile eşgüdüm içerisinde gerekli tedbirleri alıyoruz. En büyük temennimiz deprem başta olmak üzere hiçbir doğal afetin yaşanmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm yurttaşlarımıza deprem felaketinden ve diğer afetlerden uzak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı