Hayata geçirdiği yenilikçi projelerle örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen ve önemli konularda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Etnografya Müzesinde sergilenen, tarihimize ışık tutan yüzyıllar öncesi uygarlık ve medeniyetlerimizi gün yüzüne çıkaran tarihi eserlerin olası bir afet anında korunması adına sabitleme çalışmalarına başladı.

Geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi eserlerimizin güvenliği sağlanıyor

Yaşanan büyük depremler, yapısal olmayan hasarların can ve mal kaybında önemli yer tuttuğunu göstermektedir. Ülkemizde 1999 Kocaeli ve Düzce depremleri müze koleksiyonlarının depreme karşı korunmasında önemli bir kırılma noktası olmuştur. Geçmiş tarihimize ışık tutan yüzyıllar öncesi uygarlık ve medeniyetlerimizi gün yüzüne çıkaran tarihi eserlerimizin korunduğu müzelerimiz yapısal olmayan tehlikeler açısından en fazla riske sahip yapılardır. Bu sebeple Tekirdağ Etnografya Müzesinde bulunan Trakya'nın eski medeniyetlerini ortaya koyan pek çok eserin korunması gerektiğinden hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Afet Şube Müdürlüğünce yürütülen proje, afet riski altında yaşayan tüm vatandaşlarımız ve geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi eserlerimizin güvenliği adına, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık ile ilgili çalıştığı projeler içinde farkındalık yaratan öncü ve yenilikçi bir proje olma özelliği taşımaktadır.

Sabit Olmayan Materyallarin Ve Eşyaların Sabitlenmesi Üzerine Bilinçlendirme Eğitimleri Veriliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Deprem Vakfı'yla yaptığı protokol kapsamında edindiği Deprem Simülasyon Tırı ile vatandaşlarımıza, okul çağındaki öğrencilerimize deprem anı ve sonrasında neler yapmaları gerektiği, yeterli hazırlıkların yapılması konusunda bireysel bilincin artırılması amacıyla ve yaşam alanında bulunan yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeler anlatılmaktadır. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yaşadıkları ortamlardaki sabit olmayan materyallarin ve eşyaların sabitlenmesi üzerine bilinçlendirme eğitimi verilmektedir. Ayrıca, okullarımızda ve kamu binalarında farkındalık yaratmak yaşam alanlarındaki riskleri azaltmak amaçlı "Benim Evim Depreme Hazır" Yarışması" düzenlenmiştir.

Tarihi Eserlerin Sabitleme Çalışmaları Kurumlar Arası Mutabakatla Başlatıldı

Süleymanpaşa ilçesi'nde bulunan Tekirdağ Etnoğrafya Müzesindeki arkeolojik ve kültürel mirasların olası bir deprem, sel vb. gibi afetlerde sabit kalması adına sabitleme çalışmaları karşılıklı yapılan yazışma ile başlatıldığını belirten Tekirdağ Büyüşehir Beldiye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu kapsamda müzede bulunan tarihi eserler farklı sabitleme yöntemleriyle güvence altına alınmaktadır. Projemizi benzer afete yönelik çalışmalardan ayıran en önemli özelliği, deprem riski altında yaşayan vatandaşlarımızın var olan riskin farkındalığını anlayarak güvenliklerini artırmada bilinçlenmelerinin ve duyarlı olmalarının sağlanmasıdır. Güvenli yapılarda yaşama bilinci ile gelecek kuşaklara sağlam olarak aktarılabilen tarihi eserler, Şehirlerin gelişimine ve tanıtımına da önemli katkılar sağlar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere karşı yürüttüğü bu yenilikçi proje tarihi ve kültürel mirasımıza ve vatandaşlarımıza verilen değerler konusunda öncüdür. Projemiz sadece müze ve tarihi eserlerimiz ile sınırlı değil. Talep eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza eşyaların sabitlenmesi konusunda destek vermeye hazırız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bundan sonra da insan odaklı hizmet anlayışıyla Tekirdağ için, Tekirdağ'ın geleceği için ve halkımız için çalışmaya devam edecektir" dedi.