İlimizde gerçekleşebilecek büyük ölçekli afetler sonrasın da vatandaşlarımızın toplu olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kullanılacak alanlardır. Lojistik imkanlarımız doğrultusunda çadır ve konteynerler ile oluşturulacak geçici barınma merkezlerinde vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarına hizmet edecek prefabrik (okul, market, sağlık ocağı, ibadethane vb.) tesisler kurulacaktır.