İlimizde gerçekleşebilecek olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın geçici olarak ikame edeceği yapısal tehlike ve risklerden uzak 350 adet afet toplanma alanı belirlenmiş ve tabelandırılmıştır.