09.03.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yaklaşık 10.000 hk alanı kapsayan Marmaraereğlisi Mikrobölgeleme Projesinin yer teslimi 14.03.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 ay süren ( 6500 Metre sondaj, 430 farklı noktada Sismik Kırılma, Çok Kanallı Yüzey Dalgası Yöntemi, Mikrotremör, Düşey Elektrik Sondaj )  arazi çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan imar planına esas mikrobölgeleme raporu onaylanarak yürürlüğe girmiştir.