Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan yaklaşık 6220 km2 alanın 1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporunun hazırlanması projesi yaklaşık 2 ay süren çalışmalar neticesinde raporlanarak 2016 Nisan ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.