Tekirdağ ve Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülen "Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planı Hazırlanması" ve "Ortak Hizmet Projesi" protokolü Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından imzalandı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ STRATEJİK PLANLARI HAZIRLANACAK

Başkan Albayrak, Tekirdağ'ın birinci derece deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, "Yaşamakta olduğumuz Tekirdağ ili, birinci derece deprem riski taşıyan iller içerisinde yer almakta olup, diğer afet riskleri ile de her an karşı karşıyadır. Bu amaçla Büyükşehir Belediyemizin yetki sınırları dâhilinde, başta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin bir şekilde hazırlanabilmek, zararlarını azaltabilmek, müdahale edip afet etkisini tespit edebilmek ve kaynakların en iyi şekilde kullanılabilmesi için "Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planları yapım çalışmalarını başlattık ve bu kapsamda İstanbul teknik Üniversitesi ile protokolümüzü imzalamış bulunmaktayız.

Hazırlanacak olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planları ile tehlike ve riskler analiz edilecek, risk ve zarar azaltma önerileri geliştirilecek afet ve acil durum yönetim planları hazırlanacak; belediye personeli, planlama ekibi ve toplum temsilcileri eğitilecektir.  Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, yerel ölçekte afet risk türleri ve düzeyleri tespit edilerek bunları azaltma ve paylaşma çalışmaları ile planlı, sosyal ve teknik altyapı sorunları çözülmüş bir Tekirdağ oluşturmayı hedeflemekteyiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI HAZIRLANACAK

Kentsel Dönüşüm Master Plan ile kentimizin potansiyellerini dengeli bir şekilde değerlendirmiş olup bu yönde hedef ve politikalar belirleyeceğiz. Ayrıca kent bütünündeki sosyal, ekonomik ve mekânsal yapılar arasında ilişkiler kurarak kentsel dönüşüm adına stratejiler geliştirmiş olacağız.

Kentsel Dönüşüm Master Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Süleymanpaşa ilçesi içerisinde yaklaşık 6500 hektarlık alanda afet riski taşıyan alanların belirlenerek, zemin durumu veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerin tespitinin yapıldığı, bu kapsamda etaplamaların ve yol haritasının belirlendiği, proje sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek rezerv yapı alanlarının tespit edildiği ve uzun vadeli dönüşüm finansal modellerin ortaya konularak yöntem ve metodların belirlendiği planı tanımlamaktadır.

Dönüşüm Master Planı ile alan içerisinde afet riski taşıyan, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılaşmış,  ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların belirlenmesi, yapılacak uygulamalara ilişkin dönüşüm modelinin belirlenmesi, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam çevrelerinin oluşması için risk azaltıcı önlemlerin alınması, projenin uygulanacağı alanın çalışma önceliklerinin belirlenmesi, yaşam kalitesinin artırılması ile sosyal grupların arasında yaşanması olası çatışmaların önüne geçilmesi, sosyal ayrışma ve dışlanmayı önleyecek düzenlemelerin çok katmanlı olarak geliştirilmesi, oluşabilecek sorunların çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması, hedeflenmekte olup, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanların belirlenerek sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amaçlanmaktadır.  Kentsel Dönüşüm Master Planı  480 gün sonra tamamlanacaktır" dedi.

İTÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Karaca da, Başkan Albayrak'a projeye verdiği destek için ayrıca teşekkür ederek projenin iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İmza töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belelediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün ve Deprem Rsik Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener hazır bulunurken İTÜ kanadındaysa Prof. Dr. Alper Ünlü-İTÜ  Mimarlık Fakültesi Üyesi Proje Kopordinatörü, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı-İTÜ  Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölüm Başkanı, Proje Koordinatörü, Yrd. Doç. Dr. Hikmet İskender- İTÜ Afet Yönetimi Uyg-Ar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Afet Yönetimi Proje Koordinatörü, Yük. Jeofizik Müh. Fatih Yaman - İTÜ AFAD Koordinatörü Proje Yürütücüsü yer aldılar.

İmza töreninin sonunda Başkan Albayrak ve Rektör Karaca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni simgeleyen çeşitli hediyeleri karşılıklı takdim ettiler.