Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yetki sınırları içerisinde olası afetler sonucu yapılacak çalışmaların koordinasyonları ile ilgili olarak "Afet Acil Durum Plan Toplantısı" düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka başkanlığında yapılan toplantıya Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Sevim Avcı Yener'in yanı sıra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde konuyla ilgili personellerden oluşan planlama ekibi katıldı.

Söz konusu ekip 06.07.2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokole istinaden, Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planlama ekibi adı altında oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. Stratejik Plan, oluşturulduktan sonra yönetmelik gereği İl Afet Müdahale Planıyla entegre edildi ve belediyenin çeşitli makamları tarafından yürütülecek görev ve sorumluluklar tanımlandı. Bu plana göre oluşturulan "Olay Komuta Merkezi"nin yöneticisi afet yönetimi ve operasyonlardan ve tüm birimlerin koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Komuta merkezine bağlı olarak çalışacak haberleşme, ulaşım, arama kurtarma, ilk yardım gibi birçok grup ve grup yöneticileri önceden belirlenmiş oluyor.

Planlama ekibi çeşitli senaryoların uygulandığı masabaşı tatbikatlarını takiben saha tatbikatlarına başlayacak ve ilerleyen dönemde bu çalışmalara vatandaşın da katılımı sağlanacak. Afet öncesi ve sonrası için tasarlanan planlar, hayat kurtarmanın yanı sıra afet nedeniyle kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa zamanda normale döndürmek, gerekli operasyon ve müdahale çalışmalarını yapmak, mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek gibi amaçlar taşıyor.