Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu ile birlikte "Kentsel Dönüşüm" paneli düzenledi.

Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Panelin açılış konuşmasını Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener yaptı.

Yener konuşmasında, "Hepimizin bildiği üzere İlimiz deprem riski taşıyan bölge içerisinde yer almaktadır. Yalnızca Marmara Depremi değil aynı zamanda Şarköy Depremi riski ile de karşı karşıyadır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımız; Kentleşme, Planlama ve her türlü yapılaşmayla ilişkili olan zemin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak ve planlama kademelerine veriler hazırlamak, Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Master Planı" çalışmalarını yürütmektedir. Şehrimizde; öncelikle deprem riski yüksek olan ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizin doğal risklerini belirlenmeye yönelik risk haritalarının hazırlanma çalışmaları devam etmektedir. Daire Başkanlığımız tarafından belediyemize ait kamu binalarının deprem dayanım testleri tamamlanmış olup riskli yapı olduğu tespit edilen ve güçlendirilmesi ekonomik olmayan yapıların yıkım işlemlerine başlanılmıştır. İTÜ ile imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında Süleymanpaşa İlçemizin riskli alan sınırlarını ortaya çıkararak öncelik sırasına göre etaplandırmak amacıyla kentsel dönüşüm master plan çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlanan master plan çalışması bize kenti hem bir bütün olarak algılamamızı hem de bütünleşik bir planlama anlayışıyla yol haritası çizerek kentsel dönüşüm adımlarımızı belirlememize yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kenti sadece bir mekan olarak algılamayarak kent bütünündeki sosyal, ekonomik ve mekânsal yapılar arasında ilişkilerin kurulmasını da sağlamamız yardımcı olacaktır." sözlerini söyledi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Ünlü, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Terzi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı ve Kocaeli üniversitesi Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören'in konuşmacı olarak katıldığı panelde konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın Büyükşehir olma süreci ve kentsel dönüşümün il için önemini vurgulayarak, "Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımlarıyla, turizmi ve üniversitesi ile çevreye duyarlı, kentleşmesini tamamlamış, yaşanılabilir, güvenli ve mutlu bir Tekirdağ oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra ilk olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığını daha sonra ise Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığını kurduk. Deprem bölgesinde bulunan ilimiz için bu iki dairenin kurulması büyük önem taşıyordu. Bizler de vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için önem arz eden konuları önceliklerimiz içerisine aldık. Bugün böyle önemli bir konuda bizleri burada bilgilendiren hocalarımıza ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.