Çevre ve şehircilik bakanlığı altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret ederek kentsel dönüşüm master planı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı. Çevre ve şehircilik bakanlığı (altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü), Tekirdağ büyükşehir belediyesi deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanlığı, Tekirdağ çevre ve şehircilik il müdürlüğü ve Tekirdağ büyükşehir belediyesi imar ve şehircilik dairesi başkanlığının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanlığının devam etmekte olan kentsel dönüşüm master plan hakkında bilgi verildi. Tekirdağ büyükşehir belediyesi genel sekreteri Oral Karakaya, genel sekreter yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanı Sevim Avcı Yener, kentsel dönüşüm ve gelişim planlama şube müdürü. Gökhan Bayraktar, çevre ve şehircilik bakanlığı altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdür yardımcısı Hikmet Haspolatlı ve ekibi, Tekirdağ çevre ve şehircilik il müdürü Ömer Albayrak,  müdür yardımcısı Yusuf Akkaya, imar ve şehircilik dairesi başkanlığı mekansal planlama şube. müdürü Kemal Ersoylu ve şehir planlama şube müdürü Levent Turan'ın da hazır bulunduğu toplantıda devam etmekte olan kentsel dönüşüm master planı çalışmaları ve riskli alanların tespiti, rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, özel dönüşüm projeleri hesabı ve finansmanı hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu.