01.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yaklaşık 540 hk alanda 3 ay süren arazi çalışmalarının ardından 02.02.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan Jeolojik-Jeoteknik rapor onay aşamasındadır.