Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Anabilimdalı Bölümü tarafından Deprem İvmesinin deprem anında zeminin ne kadar miktarda ve ne hızla sarstığını belirlemek amacıyla Tekirdağ  Büyükşehir Belediyesinin Hizmet Binalarına İvme Ölçerler yerleştirildi.  Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi tarafından birlikte yürütülen proje çalışmaları kapsamında  3 noktaya yerleştirilen ivme ölçerlerin sayısı arttırılacak. İstasyondan alınacak kayıtlar ile yerleşim birimlerinde beklenen hasar tahmini ve şiddet dağılımı belirlenebilecek. Bir deprem anında ivme kayıtlarına erişim hızlı olduğu için, deprem  bölgesindeki de ki hasar durumu hızlı bir şekilde tahmin edilebilecek.