Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde Deprem Haftası dolayısıyla halkımızın deprem konusunda bilinçlendirilmesi ve depreme karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla programlar düzenliyoruz.

      Doğal bir afet olan deprem tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir gerçektir. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, acı kayıplara neden olan deprem felaketleri yaşanmaktadır. Geçmişte yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra ilgili mevzuatlar değiştirilerek depreme karşı daha dayanıklı yapılar inşa edilmesi sağlanmış ve halkımız deprem anında ne yapması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Depremin meydana getireceği zararları azaltma konusunda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir.

      Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, Tekirdağ'ın deprem kuşağında yer aldığının bilinciyle önemli çalışmalar yaptık. Deprem ve diğer afetlerde meydana gelecek zararın en düşük seviyeye indirgenmesi ve gereken hallerde hızlı, acil ve yerinde müdahalelerin yapılabilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla Afet ve Acil Durum Stratejik Planlarını hazırladık. Kandilli Rasathanesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve JICA Japon işbirliği çerçevesinde yapılan Marmara Bölgesinde Deprem Tsunami ve Risk Azaltma Projesine katılım sağladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan yaklaşık 6.300 kilometrekare alanın çevre düzeni planına esas jeolojik etüt yaptık. Personelimize, vatandaşlara ve öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verdik.

      "Afet Sonrası Altın Saatler" olarak kabul edilen ilk 72 saatlik sürede Tekirdağ'ın afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesini sağlayan ve 11 ilçede 12 adet deprem konteyneri kurulumunu kapsayan "Yardıma Uzanan İlk El" projemiz, 2017 yılında Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

      Depreme karşı önlem almak amacıyla 2014 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam edecek. Tabii tüm bunları yaparken en büyük temennimiz ilimizde deprem başta olmak üzere hiçbir doğal afetin yaşanmamasıdır.Bu duygu ve düşüncelerle tüm yurttaşlarımıza deprem felaketinden ve diğer afetlerden uzak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.