Deprem : Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen kırıklar sonucu yer kabuğunda meydana gelen sarsıntı.

Fay Hattı : Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen depremler sonucu oluşan kırık bölge.

Deprem Haritası : Herhangi bir bölgede geçmişte meydana gelen depremler ve yapılan araştırmalar sonucu belirlenen fay hatlarının belirtildiği harita.

Jeolojik Harita : Yer kabuğunu oluşturan katmanların türlerinin, yapılarının ve özelliklerinin belirtildiği harita.

Zemin Etüdü : Yerin belirli bir derinliğine kadar olan bölümünün üzerine yapılacak yapının tasarımında kullanılması gereken parametrelerinin belirtildiği rapor.