İlimiz genelinde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlarda, afetlerin başlangıcından bitimine kadar geçen tüm evrelerde, afet sürecinin en az zararla atlatılabilmesini sağlamak amacıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi birimleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma esasına dayanan Tekirdağ Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planı 10.06.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Büyükşehir Belediyemize ait bina, personel ve araç bilgileri her yıl yenilenerek planın güncelliği sağlanmaktadır.